3 datasets found

Formats: HTML

Filter Results
  • İzmir Deprem Senaryosu Ve Deprem Master Planı Popular 16

    İzmir kentinde meydana gelebilecek deprem zararlarının tesbitini ve bu zararların azaltılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesini içeren bir Deprem Senaryosu ve Master Planının...
  • Bisiklet Altyapı Haritası Popular 15

    Bisiklet park yeri, bisiklet tamir istasyonları, bisiklet kutuları, bisiklet yolları, BİSİM istasyonlarını içeren bir haritadır.
  • İzmir Ulaşım Rehberi 4

    İzmir içinde kullanılan toplu ulaşım araçları, kartları ve ücretleri hakkında genel bilgilendirme.