5 datasets found

Tags: tesis

Filter Results
 • Tesisler ve Atıksu Miktarları 6

  Farklı tesislerin atık su arıtma kapasiteleri ve bu tesislerin 2019 yılında arıttığı atık su miktarlarına dair detaylı bilgileri içermektedir. Veri seti, yıllar, tesis adları,...
 • İzmir Su Fabrikası Üretim Verileri 6

  Mart 2017 tarihinde İzmir Valiliğinden Üretim İzni alarak halkımıza hizmet etmeye başlamış olan dolum tesisimiz, Homeros vadisi girişinde bulunmaktadır. Dünya standartlarında...
 • Turizm Tesisleri 2

  İzmir ili sınırları içerisin bulunan turizm tesislerinin; turizm işletme belgeli ve belediye belgeli tesis sayısı , oda sayısı ve yatak sayılarını içeren veri setidir.
 • İnşaat Atıkları Depolama Tesisleri 2

  İnşaat atıkları depolama tesisleri veri seti
 • Önemli Yerler Listesi 5

  İzmir'deki önemli yerlerin kategorileri ve bu kategorilere bağlı alt kategori listesini içeren veri seti