Kapalı

Yüksek lisans tezi için veri talebi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir Planlama Yüksek Lisans tez öğrencisiyim. "Assessment of Community Resilience to Earthquake: The Case of Bayraklı (Depreme Karşı Topluluk Dirençliliğinin Değerlendirilmesi: Bayraklı Örneği) konusunda tez çalışmamı yürütmekteyim. Bu doğrultuda Bayraklı ilçesinde tamalanan Yapı Envanter Çalışmasının sayısal halini (shapefile veya ncz veya diğer formatlar) talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ek Bilgi

Oluşturan melisa gungor
Organizasyon Hiçbiri
Oluşturulma Tarihi 9 ay önce
Kapatılma Tarihi 9 ay önce
Kabul edilen veri seti. Bina Kimlik Belgesi