Hakkında

İzmir Açık Veri Portalı, şeffaf, hesap verebilir ve çok paydaşlı bir yapıyla şehri yönetmenin önemine inanan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir’le ilgili verilerin yayımlandığı bir portaldır.

Portal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, ESHOT Genel Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinin verilerini yayımlar. Portal aynı zamanda açık veri standartlarına uygun olarak veri paylaşmak isteyen tüm organizasyonlar, kurum ve kuruluşların da verilerini paylaşabileceği yapıda tasarlanmıştır.

Araştırmacıların, girişimcilerin ya da kullanıcıların İzmir Açık Veri Portalından bilgiye ulaşmak için resmi bir sürece ihtiyaçları yoktur. Kullanıcı dostu ara yüzler sayesinde aranan veriler kısa sürede bulunabilir, analiz edilebilir, farklı çalışmalarda yer bulabilir ve paylaşılabilir. Veri setleriyle yeni fikirler ortaya çıkarılabilir ve yatırımlar planlanabilir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden incelenerek bu hizmetler hakkında yeni öneriler geliştirilerek İzmir’in yönetimine katkı sağlanabilir.

Bilginin ve bilgiye kaynaklık eden verinin paylaşıldıkça artacağına duyduğunuz inançla İzmir Açık Veri Portalının İzmir için yeni katma değerlere vesile olmasını umuyoruz.