Kullanım Koşulları

Açık Veri Portalında paylaşılan verileri kullanmanız durumunda aşağıdaki hükümleri kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bahsi geçen hükümlerin ihlali durumunda veri kullanma hakkınız otomatik olarak sona erecektir.

Açık Veri Portalında sunulan verilerin kullanılması sizinle Lisans Veren arasında yasal bir anlaşma teşkil eden aşağıdaki koşullara tabidir. Bu koşullar tüm ziyaretçiler ve kullanıcılar için geçerlidir.

Ziyaretçi ve kullanıcılar, Açık Veri Portalı üzerinden veri yayınlayan Veri Sağlayıcılar tarafından tanımlanan ek kullanım koşullarını da kabul etmiş sayılır.

Tanımlar

Veri: Açık Veri Portalıdan indirilebilecek telif hakkı ile korunan bilgilerdir.

Veri Sağlayıcı: Bu lisans kapsamında veri sağlayan kişi veya kuruluş anlamına gelir.

Lisans Veren: Bu sitede belirli lisanslar ile veri verme yetkisine sahip herhangi bir tarafı ifade eder.

Kullanım Koşullarının Kabulü

Verileri indirerek ve/veya kullanarak Kullanım Koşullarını kabul etmiş ve bu Kullanım Koşullarını kabul etmek için temsil ettiğiniz kuruluşta yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu sitede sunulan verilerin fikri mülkiyet hakları Kurumumuza ait olup kullanım koşullarının kabulü ile bu haklar devredilmiş olarak kabul edilemez.

Garantilerin Hariç Tutulması

Veriler, Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren tarafından derlenen ve işlenen bilgileri ve verileri içerir. Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren veri setlerinde yer alan bilgilerin doğru olduğuna dair garanti vermez. Çünkü veriler açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" temelinde sunulur. Portalda bulunan verilerin hataya tabi olduğunu ve doğrulama veya inceleme yapılmadan güvenilemeyeceğini anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Sorumluluk ve Tazminat Sınırlaması

Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren hatalı verilerin yol açtığı kayıp veya zararlardan üçüncü tarafların talepleri de dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı olarak (sınırlama olmaksızın, kullanım kaybı, zaman veya veri kaybı, hizmetin aksaması, ticari kayıp, kâr veya tasarruf kaybı veya bilgisayar yazılım veya donanım maliyeti dahil) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Veri kullanımınız sonucunda oluşacak doğrudan ve/veya dolaylı zarar ve/veya kayıplarınızda Veri Sağlayıcıları ve Lisans Vereni sorumlu tutamayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Diğer Koşulların Kabulü

Verileri içeren dosyada veya bu Verilere erişilen sayfada belirtilen ek hüküm ve koşullar olabilir. Bu tür ek hüküm ve koşullara uymak zorunda olduğunuzu anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren Açık Veri Portalında bulunan verilerin yetkili kaynaklarıdır. Bu birimler, veri kalitesinden sorumludur ve Web Sitesinden erişilen veri kümelerinin ve akışların sürüm kontrolünü yapmaktan sorumludur.

Veriler her zaman güncellenebilir, düzeltilebilir, üzerine yazılabilir ve/veya yenilenebilir. Beklenen güncelleme sıklığı, Web Sitesinde yayınlanan verilerde belirtilebilecektir. Veri kümelerinin eski sürümleri saklanmayacaktır.

Genel Hükümler

Bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.

Siz ve Lisans Veren tarafından imzalanmış yazılı bir araç haricinde bu Kullanım Koşullarında herhangi bir haktan feragat geçerli değildir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, yalnızca Veri Sağlayıcılar ve Lisans Verenin imzalı bir yazıda, belirtilen bir hükümden açıkça feragat ettiğini belirtirse geçerli olacaktır.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılması durumunda, geri kalan hükümler yine de tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Veri Sağlayıcılar ve Lisans Veren, Kullanım Koşullarında bu sayfada bildirimde bulunarak değişikliklerde bulunabilir. Değişiklikler aksi belirtilmedikçe, yayınlandıktan sonra geçerlidir.

Lisans Veren bu Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir yasal hakkını kullanmazsa, bunun Lisans Verenin resmi feragat etmesi anlamına gelmez. Bu haklar ya da telafiler yine de Lisans Verenin kullanımına açıktır.