Kapalı

İYTE Yüksek Lisans Tez Çalışması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir Planlama bölümünde Yüksek Lisans tez öğrencisiyim. "Vulnerability Assessment Within The Context Of Resilience To Earthquake Hazards: A Case Study Of Bayrakli, İzmir" (Deprem Tehlikelerine Dayanıklılık Bağlamında Hasar Görebilirlik Değerlendirmesi: Bayraklı, İzmir Örneği) konusunu çalışmaktayım. Bayraklı ilçesinin mahalle bazında cinsiyet ve yaş aralıklarında engelli birey sayısı verisine ihtiyaç duymaktayım. Çalışmamı daha ileri seviyeye taşıyabilmek adına bu verinin sayısal halini (shapefile veya excel) talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ek Bilgi

Oluşturan Helin Aydın
Organizasyon Hiçbiri
Oluşturulma Tarihi 6 ay önce
Kapatılma Tarihi 5 ay önce
Kabul edilen veri seti. Hiçbiri