Çevre Teması Uçtan Uca Veri Mühendisliği Projesi

Çevre Teması Uçtan Uca Veri Mühendisliği Projesi

Çevre Temasına konu olabilecek, Hava Kalite Ölçüm değerleri servisi ve Hava Kalite İstasyon Noktaları verilerinden çeşitli Veri Mühendisliği paradigmaları kullanılarak Veri Mühendisliği ve Analitiği ürününün oluşturulması. Bu sayede karar destek sistemi amacıyla Hava Kalite ölçüm değerlerine göre anlık takip gösterge panellerinin oluşturulması.

Web Sitesini Aç