İZSU

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kurulmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu hakkındaki 2560/3009 Sayılı Kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih ve 19411 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 11.03.1987 tarih ve 87/11594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde “Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini” yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bütçeli bir kuruluş olup tüzel kişiliğe sahiptir. Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Danışma, Denetim ve Yardımcı birimlerden meydana gelir.