1 dataset found

Tags: kırsal

Filter Results
  • Küçükbaş Hayvan Desteği Popular 10

    Kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında ilçe ve mahalle bazlı yıllara göre küçükbaş hayvan desteğinin türlerini ve adetlerini içeren veri seti.